Heksenadel Recht

De Heksenadel Recht is de wetgeving die geldt in Aruc, de wereld waar Isis hogepriesteres is.

Om het samen te stellen heb ik de Wiccan Rede vrij vertaald naar het Nederlands zodat het kon rijmen en daarna aangepast aan fictie.

Artikel 1

Op Heksenadel Recht zult gij bouwen,

in ware liefde en vol vertrouwen.


Artikel 2      

Leef en laat anderen leven.

Eerlijk nemen en eerlijk geven.


Artikel 3      

Driemaal zult gij om de cirkel heen keren,

om al het boze uit te weren.


Artikel 4

Spreuken zullen altijd werkzaam zijn.

Als ze gesproken worden in rijm.


Artikel 5      

Vriendelijk kijken, teder aanraken.

Veel luisteren en weinig praten.


Artikel 6

In naam en daad eren we de ouderen en wijzen.

Liefde en licht zullen ons de weg wijzen.


Artikel 7     

Draait de toenemende maan naar rechts,

wees dan vrolijk en zing slechts.


Artikel 8      

Weerwolven huilen bij de Wolf Merk-plant,

als de maan links draait naar haar nieuwe stand.


Artikel 9      

Als de Nieuwe Maan is herboren,

kus haar hand twee keer vol bekoren.


Artikel 10   

Gereed zult gij staan bij Volle Maan,

zodat gepassioneerde verlangens kunnen toeslaan


Artikel 11   

De stormachtige Noorderwind in acht genomen,

sluit dan deuren, strijk zeilen en geef u over aan uw dromen.


Artikel 12   

Als de wind uit het Zuiden komt,

zal de liefde u kussen op volle mond.


Artikel 13   

De Oostenwind zal het nieuwe en visite brengen.

Bereid u voor, tijd om te feesten en onder elkaar te mengen.


Artikel 14   

Als windvlagen uit het Westen woeien,

zullen vertrokken zielen onrustig stoeien.


Artikel 15   

Negen houtsoorten zullen in de ketel gaan.

Verbrandt ze snel en kalm aan.


Artikel 16   

Is in de ketel een Berk.

Dat is het teken van wat de Godin bemerkt.


Artikel 17   

Een oude Eik in het bos brengt inzicht,

brandend bracht het goden kennis aan het licht.


Artikel 18   

De Lijsterbes is een machtige boom,

en het brengt bloesem, leven en magie alom.


Artikel 19   

Wilgen zullen aan de kant van de wegen staan,

om u te begeleiden in het overgaan naar Zomerland


Artikel 20   

Haagdoorn moet de Heksenadel branden om te zuiveren en te voorkomen,

dat de feeën aan onze dromen kunnen worden ontnomen.


Artikel 21   

Hazelaar, is haar wijsheid en kennis waard,

en het voegt gloed en kracht toe aan de brandhaard.


Artikel 22   

Wit zijn de bloemen van de Appelbomen.

Vruchtbaarheid en seizoensvruchten zullen op de grond te samen komen.


Artikel 23   

Druiven groeien op de Wijngaard aan ranken.

En geven ons wijn en vrolijke klanken.


Artikel 24   

Dennenbomen die altijd groen blijven,

weergeven de geziene onsterfelijkheid die wij krijgen.


Artikel 25  

Vlier is een heilige boom,

brand haar niet anders is vloek je loon.


Artikel 26   

Vier keer de Hoge Sabbats moeten voorkomen.

Twee bij licht en twee bij donker genomen.


Artikel 27   

In dood een levensvonk geboren.

Wanneer in de Samhain de sluier is verstoren.


Artikel 28   

Als mensen voor Imbolc schreeuwen,

kijk dan naar de bloemen voor het gaat sneeuwen.


Artikel 29   

Breekt Beltane aan,

zuiver dan het vee en steek de lentevuren aan.


Artikel 30   

Draait het wiel naar Lugh´s nacht,

dan hebben magische rituelen extra kracht.


Artikel 31   

Is het wiel bij Joel gekomen,

ontsteek de fakkels, het is de tijd van Pan gekomen


Artikel 32   

Als in de lente, dagen de nachten evenaren,

wordt het tijd om Ostara op te wachten


Artikel 33   

Vier keer Lage Sabbats moet de heksenadel bekennen,

 gebruik de zon om ze te herkennen.


Artikel 34   

Staat de zon op zijn hoogst, dan is het niet te vermijden.

Dan is het tijd voor Eik en Hulst om te gaan strijden.


Artikel 35   

Vruchtvolle oogsten zullen aanbreken,

wanneer de herfst equinox zich laat vertekenen.


Artikel 36   

Plant, struik en boom zult gij in bescherming nemen,

dan zal de Godin u haar zegen geven en nooit ontnemen.


Artikel 37   

Het kabbelende water is je geweten.

Werp een steen om het niet te vergeten.


Artikel 38   

Hoge nood moet u weerstaan ¨in ere¨.

En nooit andermans bezittingen begeren.


Artikel 39   

Wie zich met dwazen inlaat,

zal worden gezien als hun nazaat.


Artikel 40   

Vrolijk komen en vrolijk gaan.

De levende herinnering blijft immer bestaan.


Artikel 41   

Hou de Wet van Drie in ere.

Driemaal zullen uw daden wederkeren.

       

Artikel 42   

Wanneer tegenspoed heeft toegeslagen,

zult gij evengoed een glimlach dragen.


Artikel 43   

Oprecht in de liefde zult gij zijn,

tenzij gij zijt bedrogen en in pijn.


Artikel 44   

Acht woorden in de Heksenadel Recht houden stand,

DOE AL WAT GIJ WILT MAAR SCHAADT NIEMAND.

Abonneer je op de nieuwsbrief:

Volg mij op Social Media

YouTube 

Pinterest

Facebook

Instagram

Twitter

Terug naar de startpagina

website