Privacy AVG Tibisay Felida

De studiecoach en schrijfster Tibisay Felida, gevestigd aan Kaya Kokolishi 52, Schelpwijk, op Curaçao, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn contactgegevens zijn:

Tibisay Felida

Kaya Kokolishi 52 

Schelpwijk 

Curacao +59996729347

Ik ben de enige die inzage heeft in uw gegevens. Ik ben te bereiken op info@tibisayfelida.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik in mijn bestand heb:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tibisayfelida.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen, appen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik, Tibisay Felida neem  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u mij heeft ingehuurd als studiecoach, bewaar ik je gegevens tot vijf jaar na het eindigen van onze samenwerking. Dat moet van de belastingdienst.

Als u mij uw naam en email hebt gegeven om op de hoogte te blijven van mijn schrijven dat hou ik deze in mijn bestand zolang u dat wenst. U staat altijd vrij om u uit te schrijven van mijn mailinglist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk betekent dat uw gegevens gezien worden door mij (of een naaste medewerker, mijn boekhouder en de inspecteur van de belastingen mochten hij vragen voor inzage.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijn bedrijf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tibisay Felida gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tibisayfelida.com. 

 Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik omga met persoonsgegevens 

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tibisayfelida.com

Abonneer je op de nieuwsbrief:

Volg mij op Social Media

YouTube 

Pinterest

Facebook

Instagram

Twitter

Terug naar de startpagina

website